Οι βασικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

• Έκδοση κοινοχρήστων και είσπραξη κοινοχρήστων.

• Συλλογή ανάλυση και πληρωμή των εξόδων πολυκατοικίας καθώς και ενημέρωση ενοίκων και των ιδιοκτητών, στην ιστοσελίδα μας.

• Τήρηση λογιστικών βιβλίων της πολυκατοικίας.

• Ενέργειες προς επιδιόρθωση βλαβών της πολυκατοικίας.

• Τακτικός έλεγχος της πολυκατοικίας και εισηγήσεις προς βελτίωση.

Είμαστε στην διάθεση σας για μια προσωπική γνωριμία και περεταίρω επεξήγηση για τις υπηρεσίες μας.